Rezultatų: 1

HDPE įklotai / maišai-įklotai

*Prekė atitinka Lietuvos higienos normas HN 16:2006 („Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai“)